Yogaläger på Talludden

Blå Lotus Yoga har haft tre veckolånga yogaläger, 2005, 2006 och 2007. De har alla varit på Talludden i Åsbro och det är Frida som har undervisat under hela lägret. Under ett veckoläger är det lektion på morgnarna och eftermiddagarna ägnas åt självträning och att träna det man gått igenom på morgonen.

Vi hade två helgläger 2008, ett på våren i Bergslagen och ett på hösten på Talludden, men det finns inga bilder därifrån. 2009 hade vi äran att ha besök av dr Robert Svoboda. Under en vecka på Talludden hade Frida två yogalektioner per dag och dr Robert Svoboda hade en lektion och på kvällen ledde han Homa (eldcermonier).

Bildspelet nedan är från lägret 2009.

Publicerat 3 juli 2014