Frida Lenz

Frida Lenz

frida_shadowyoga_400_webb_bwJag började träna yoga 1991 och med shadow yoga 1997 för Zhander Remete. Gick även lärarutbildning för honom. Blev klar 2000 och godkänd av Shandor som shadowyogalärare. Under många år därefter deltog jag i vidareutbildningar för lärare och ordinarie yogakurser med Shandor Remete. Självträning och egna studier är för mig en grundförutsättning för undervisning.

Blå Lotus Yoga Dojo

I oktober 2000 grundade jag Blå Lotus Yoga Dojo i Örebro. Startade en fortlöpande lärarutbildning för yogainstruktörer på Blå Lotus Yoga år 2002. Yoga dojon har jag sedan drivit t.o.m. våren 2013. Sedan hösten 2013 leder jag helg- och intensivkurser.

Nutid

De senaste åren undervisar jag främst på helgkurser i Örebro. Det händer även att jag har enstaka lektioner och intensivkurser i Stockholm.

Publicerat 8 oktober 2020