Shadow yoga

Yoga härstammar från Indien och syftar till att nå ett högre medvetande. Det finns flera olika former av yoga men alla har samma ursprung. Man kan säga att det är flera olika vägar att nå samma mål. Den form av yoga som vi tränar på Lotus Yoga Dojo är Shadow yoga.

Namnet Shadow yoga härstammar från 6:e kapitlet av den forntida tantriska skriften – The Shiva Svarodaya. Detta kapitel med titeln Yoga of the Shadow Man, behandlar den invecklade manifestationen av skuggan och dess betydelse inom och utom den mänskliga organismen. Även Asthanga Hrdaya Vagbhata, en främst ayurvedisk text, innehåller ett kapitel om skuggan som behandlar diagnostiserande principer. Det finns också en historia om Allama Prabhudeva, initierad guru till Gorakshnath (en av de berömda förfäderna till Hatha yoga), där han beskriver den mänskliga kroppen som inget annat än lager av frysta skuggor. Enligt Hatha yogans anatomi består kroppen av tre kroppar och fem höljen (fodral eller skuggor). Utövandet av Hatha yoga har utvecklats med syftet att upplösa dessa skuggor.

Shadow yoga-skolans undervisning grundar sig i forntida Hatha yogiska texter som förklarar att alla fasta tränings former ska vara skapade för att utveckla utövande av fri stil. Fri stil är ett nödvändigt steg i utvecklingen av ett långt liv och upplysning. Texterna föreslår även att de fasta tränings formerna ska innehålla följande positioner och rörelser för att utveckla den vitala andningen.

Stående
Sittande
Liggande (ansikte upp, ner eller på sidorna)
Sidogående (lateral)
Omvänd
Vridning
Pumpande
Balanserande
Framåt
Bakåt
Spiral

Dessa tolv positioner och rörelser hämtas från en rad av mänskliga aktiviteter inkluderat kampsport, dans, hantverk och från växt- och djurriket. Den korrekta kombinationen av dessa aktiviteter med passande rytm och position befrämjar utveckling av dolda inre krafter i individen.

De fyra fasta träningsformerna i Shadow yoga använder de guidande principerna i Marmasthana (det indiska systemet av de 108 vitala föreningspunkter i kroppen) för att skapa den passande kombinationen av positioner och rytmisk rörelse för att uppnå obehindrad rörelse av andningen.

BALAKRAMA
CHAYA YODDAHA SANCHALANAM
KARTIKKEYA MANDALA
KUNDALANGIHARA

De fyra formerna är kombinationer av krigare (Viraparampara) och solformer (suryanamaskaras) som agerar förspel till asana-vinyasas. Den fasta formen och asanavinyasa följs av omvända asanas som agerar som avslutning och bron till utövandet av pranayamas och andra avancerade inre processer som dhyana m.m.

Grundaren av Shadow yoga är Natanaga Zhander (Shandor Remete). Mer information om honom och Chaya Yoga finns på www.shadowyoga.com

Publicerat 4 maj 2013