Frida Lenz

Frida Lenz

frida_shadowyoga_400_webb_bwJag började träna yoga 1991 och med shadow yoga 1997 för Zhander Remete. Gick även lärarutbildning för honom. Blev klar 2000 och godkänd av Shandor som shadowyogalärare. Varje år deltar jag i vidareutbildningar för lärare och även i ordinarie yogakurser med Shandor Remete.

Blå Lotus Yoga Dojo

I oktober 2000 grundade jag Blå Lotus Yoga Dojo i Örebro. Startade en fortlöpande lärarutbildning för yogainstruktörer på Blå Lotus Yoga år 2002. Yoga dojon har jag sedan drivit t.o.m. våren 2013. Sedan hösten 2013 leder jag helg- och intensivkurser.

7even movment studio

Sedan 2016 undervisar jag på 7even Movment studio som ligger i Hammarbysjöstad i Stockholm. www.7even.nu

Publicerat 31 december 2016